تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

محمود کیاستی
محمود کیاستی
3 پسند
7237 بازدید
1 نظر
71 ماه قبل

از آنجا که نرم افزار InDesign به عنوان یک نرم افزار واژه پرداز و صفحه آراء مورد استفاده قرار میگیرد، خط کشها و واحدهای اندازه گیری در آنها به واسطه ی بکار بردن ظرافت و دقّت در انجام طراحی ها، بسیار مهم و پرکاربرد می باشند. لذا در این قسمت به اهم مباحث در این زمینه می پردازیم. در ابتدا باید بدانید که با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl+R قادر به نمایان کردن یا عدم نمایش خطکشها خواهید بود. یعنی اگر همانند تصویر زیر، خطکشها در محیط کاری شما دیده نمیشوند، کافیست کلیدهای مذکور را جهت مشاهده خط کشها به کار ببرید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

البته از طریق مسیر View >> Show Rulers / Hide Rulers نیز میتوانید خطکشها را نمایان یا پنهان کنید. شما میتوانید واحدهای اندازه گیری در خطکشها (Rulers) که در پنلها و یا کادرهای محاوره ای مورد استفاده قرار میگیرد، در هر زمانی تغییر دهید. واحدهای اندازه گیری مختلفی برای خطکشها در ایندیزاین، در دسترس شما قرار دارد، از جمله inches -Millimeters- picas – Points و ... . حال برای تغییر واحد اندازه گیری خطکشها کافیست بر روی خط کش مورد نظر (عمودی یا افقی) همانند تصویر زیر، راست کلیک نموده و واحد اندازه گیری دلخواه را انتخاب کنید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

برخی از نسبتهای واحدها که ممکن است مفید واقع شود به شرح زیر می باشد:

1 pica =12 points
1 point = .013836 inch
1 inch =2.54 centimeters
72 points = 1 inch. (72 points are actually .996264 inches)

همانگونه که در تصویر زیر نیز ملاحظه مینمائید: بصورت پیشفرض شروع اندازه گیری در خطکشها، گوشه ی سمت چپ از بالای سند می باشد، امّا شما میتوانید شروع انداز گیری یعنی مکان عدد صفر را تغییر دهید. همانگونه که در تصویر سمت چپ نیز مشاهده میکنید، مکان شروع اندازه گیری خط کش یعنی عدد صفر بصورت پیش فرض نمایش داده شده است، حال برای اینکه مکان آن را به موازات خط افقی قرمز رنگ تغییر دهیم، کافیست بر روی مربع حاصل شده از تقاطع خطکش افقی و عمودی کلیک نموده و به سمت نقطه ی مشخص شده دراگ کنیم، حاصل کار تصویر سمت راست خواهد بود که گویای موضوع می باشد:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

البته شما هر زمان که بخواهید میتوانید با دابل کلیک کردن بر روی مربع مذکور (یعنی محل تقاطع خط کشهای افقی و عمودی) محل شروع اندازه گیری یا همان عدد صفر را به مکان اوّلیه بازگردانید.قبل از پرداختن به ادامه ی توضیحات، برای درک بهتر این موضوع، بهتر است به تصویر زیر دقتّ کنید تا با مکان برخی از قسمتهای تشکیل دهنده سند بیشتر آشنا شوید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما
 A. Spread  (حاشیه مشخص شده با خطوط سیاه رنگ) 
 B. Page (حاشیه مشخص شده با خطوط سیاه رنگ در داخل که دو صفحه را شامل می شود)
 C. Margin guides (خطوط صورتی)
 D. Column guides (خطوط بنفش)
 E. Bleed area (حاشیه با خطوط قرمز)
 F. Slug area (حاشیه مشخص شده با خطوط آبی)

تنظیمات اصلی مربوط به خط کشها از طریق مسیر Edit >> Preferences >> Units & Increments در دسترس شما خواهد بود، البته از طریق کلیدهای میانبر Ctrl+K نیز می توانید به پنجره Preferences دسترسی داشته باشید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

حال به توضیح اهم موارد مربوطه (در تصویر بالا) در قسمت Units & Increments میپردازیم:

Ruler Units: در زیر این عنوان، تنظیمات مربوط به Origin، Horizontal و Vertical قرار گرفته که به شرح زیر می باشند:

Origin: با استفاده از این منو میتوانید مکان شروع نقطه ی صفر را در سند تغییر دهید، همانگونه که درتصویر زیر ملاحظه میکنید، این منو شامل گزینه های Spread،Page و Spine می باشد:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

Spread: با استفاده از این گزینه، مکان عدد صفر، نقطه ی بالای گوشه ی سمت چپ از هر Spread در نظر گرفته می شود، همانند تصویر زیر، که خطکش افقی کل سند را پوشش داده است (سمت چپ صفر، اعداد منفی و سمت راست صفر؛ اعداد مثبت منظور می گردند):

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

Page: با استفاده از این گزینه، مکان عدد صفر، نقطه ی بالای گوشه ی سمت چپ از هر Page یا صفحه در Spread در نظر گرفته می شود، نکته اینکه انتهای هر صفحه نیز (یعنی گوشه ی سمت راست هر Page) با عدد صفر شماره گذاری میشود:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

Spine: با استفاده از این گزینه، مکان عدد صفر، دقیقاً وسط خط کش افقی در Spread، در نظر گرفته می شود به گونه ای که اگر همانند تصویر زیر، دو صفحه در Spread کنار هم قرار گیرند، عدد صفر دقیقاً در وسط آنها واقع می شود:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

Horizontal و Vertical: علاوه بر روش ذکر شده در ابتدای مطالب در خصوص تغییر واحد اندازه گیری خطکشها، در این قسمت نیز میتوانید واحد اندازه گیری هر یک از خطکشهای افقی (Horizontal) یا عمودی (Vertical) را تغییر دهید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

در قسمت Stroke نیز می توانید واحد اندازه گیری ضخامت را برحسب Points یا Millimeters مشخص کنید، این گزینه بیشتر در ایجاد سند به منظور انتشار در Web مفید می باشد. با استفاده از گزینه Points/Inch نیز می توانید مقدار در نظر گرفته شده برای انجام محاسبات مربوطه را تغییر دهید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

ایجاد خطوط راهنما یا Ruler Guide:

با کلیک کردن بر روی هر یک از خطکشهای افقی و یا عمودی و دراگ نمودن به داخل Page، خطوط راهنمای افقی و یا عمودی ایجاد میگردند. این خطوط همانگونه که از نامشان پیداست در فایل خروجی و چاپ ظاهر نمیگردند و صرفاً جهت افزایش دقتّ در طراحی و آسان نمودن چیدمان المانها در صفحه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار میگریند:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

از طریق مسیر Layout >Ruler Guides به پنجره زیر دسترسی خواهید داست که بواسطه آن قادر به تغییر رنگ خطوط راهنما و Threshold آنها می باشید:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

از طریق مسیر Layout >Create Guides نیز همچون تصویر زیر قادر به ایجاد خطوط راهنمای افقی و عمودی بصورت همزمان خواهید بود، به عنوان نمونه طبق تنیمات زیر دو خط راهنمای افقی و دو خط راهنمای عمودی با فاصله ی مابین 5mm ایجاد میگردد:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl+; یا همان (Ctrl+ک) قادر به مخفی کردن تمامی خطوط (راهنما و حاشیه و ...) می باشید، و برای به نمایش درآوردن مجدد خطوط، کافیست یکبار دیگر کلیدهای مذکور را استفاده کنید. با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl+’ یا همان (Ctrl+گ) نیز همانند تصویر زیر میتوانید Document Grid را نمایان سازید، و با فشردن مجدد کلیدهای مذکور این خطوط را پنهان کنید. البته از طریق مسیر View>Grids and Guides نیز بدانها دسترسی خواهید داشت:

آموزش ایندیزاین (InDesign) قسمت 6 : خط کشها و خطوط راهنما

همانگونه که ملاحظه مینمائید، با Document Grid، ظرافت و دقّت کار خصوصاٌ زمانی که المانهای طراحی در صفحه زیاد باشند، بیشتر خواهد بود.

نکته: تنظیمات موجود در گزینه ی Grids and Guides، از طریق راست کلیک کردن در صفحه نیز در دسترس شما خواهد بود.

نکته: با استفاده از ابزارهای Selection و یا Direct Selection، قادر به انتخاب و جابجائی خطوط راهنما از طریق دراگ نمودن آنها، می باشید. البته پس از انتخاب این خطوط توسّط ابزارهای مذکور، از طذیق کلیدهای جهت نمای کیبورد نیز میتوانید آنها را جابجا کنید.

نکته: میتوانید چند خط راهنما را بصورت همزمان انتخاب کنید، بدین صورت که با استفاده از ابزارهای Selection و یا Direct Selection در صفحه دراگ نموده به طریقی که قسمتی از خطهای راهنما در محیط انتخاب شده قرار گیرند. در ضمن از طریق نگه داشتن کلید Shift و سپس کلیک نمودن بر روی خطوط مورد نظر نیز میتوانید بصورت همزمان آنها را انتخاب کنید.

نکته: در صورتی که با یکی از ابزارهای Selection و یا Direct Selection بر روی خطوط راهنما کلیک کنید، با استفاده از کلید Delete در کیبورد میتوانید آنها را حذف کنید. روش دیگر برای حذف خطوط از طریق مسیر: View>> Grids and Guides>> Delete all guides in spread می باشد.

نکته: تمامی مورادی که در خصوص اندازه گیری و واحدهای مربوطه ذکر شد، صرفاً در سند یا Document جاری اعمال میگردد و برای اعمال این تنظیمات بصورت پیش فرض کافیست تمامی سندهای باز را بسته و سپس نسبت به تغییرات مذکور در Preferences بپردازید.

نویسنده: محمود کیاستی

منبع: جزیره گرافیک ، انیمیشن و عکاسی وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده، دارای اشکال اخلاقی می باشد.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر