تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ترجمه و متن آهنگ If today was your last day از گروه Nickelback

محمد نصیری
محمد نصیری
2 پسند
839 بازدید
1 نظر
16 ماه قبل

یکی از آهنگ های مورد علاقه خود من هست که باعث میشه به زندگی به شکل دیگه ای نگاه کنم ، عنوان آهنگ همین هست اگر امروز آخرین روز زندگیت بود البته خوب این آخرین روز زندگی Last Day رو ما اینجوری برداشت می کنیم . پیشنهاد می کنم آهنگ رو از ضمیمه دانلود کنید و با متن زیر بخونید و از یک ترانه Rock با معنی لذت ببرید :

My best friend gave me the best advice

بهترین دوستم ، بهترین توصیه رو به من کرد

He said each day's a gift and not a given right

بهم گفت که هر روز زندگی در واقع یک هدیه به تو هست نه یک حق یا اجازه زندگی

Leave no stone unturned, leave your fears behind

ترسهات رو کنار بزار ، هیچ سنگی رو تکون نداده نزار ( استعاره از اینکه کاری که دوست داری رو انجام بده )

And try to take the path less traveled by

سعی کن مسیری رو که کمتر ازش عبور کردی امتحان کنی : جاهایی که نرفتی رو ببینی

That first step you take is the longest stride

اولین قدمی که برمیداری بلندترین قدمت توی این راه هست

(What if, what if?)

زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه ؟

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

And tomorrow was too late

و فردا دیگه خیلی دیر میشد

Could you say goodbye to yesterday? (What if, what if?)

آیا از گذشته ها خداحافظی نمیکردی ؟ زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه ؟

Would you live each moment like your last?

آیا تک تک لحظات زندگیت رو مثل قبل زندگی میکردی ؟

Leave old pictures in the past?

عکس های قدیمی رو در همون گذشته میذاشتی ؟ استعاره : خاطرات قدیمی رو فراموش میکردی؟

Donate every dime you have?

تا آخرین ذره پولت ( سکه هات ) رو به خیریه ها و .. اهدا میکردی؟

(What if, what if?)

زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه ؟

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

(What if, what if?)

زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه ؟

(If today was your last day)

زمزمه : اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

Against the grain should be a way of life

مقابله با دیدگاه هایی که تا به حال باهاش زندگی کردی باید یک روش زندگی برات باشه (این یک ضرب المثل هست)

What's worth the prize is always worth the fight

چیزی که ارزشمند هست ، همیشه ازش جنگیدن رو هم داره

Every second counts cause there's no second try

هر ثانیه شمارش میشه و هیچ ثانیه ای از قلم نمیوفته چون تکراری برای ثانیه ها وجود ندارن

So live like you'll never live it twice

پس شبیه کسی زندگی کن که قرار نیست دوبار زندگی کنه

Don't take the free ride in your own life

هیچ چیز رایگانی رو تو زندگیت قبول نکن : استعاره هست از اینکه خیلی چیزهای رایگان واقعا هدف خوبی ندارن

(What if, what if?)

زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه ؟

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

And tomorrow was too late

و فردا دیگه خیلی دیر میشد

Could you say goodbye to yesterday? (What if, what if?)

آیا از گذشته ها خداحافظی نمیکردی ؟ زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه ؟

Would you live each moment like your last?

آیا تک تک لحظات زندگیت رو مثل قبل زندگی میکردی ؟

Leave old pictures in the past?

عکس های قدیمی رو در همون گذشته میذاشتی ؟ استعاره : خاطرات قدیمی رو فراموش میکردی؟

Donate every dime you have? (What if, what if?)

تا آخرین ذره پولت ( سکه هات ) رو به خیریه ها و .. اهدا میکردی؟

And would you call old friends you never see?

آیا به دوستان قدیمی که هیچوقت ندیدیشون زنگ میزدی ؟

Reminisce old memories?

خاطرات قدیمی رو یاداوری میکردی؟

Would you forgive your enemies? (What if, what if?)

دشمنات رو میبخشیدی ؟ زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه؟

Would you find that one you're dreaming' of?

آیا اون کسی رو که همیشه رویاش رو داشتی پیدا می کردی؟

Swear up and down to God above

سوگند به خداوندی که بالای سر ماست

That you finally fall in love? (That you finally fall in love)

که در نهایت عاشق میشی ؟ که در نهایت عاشق میشی ؟

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

Would you make your mark by mending a broken heart?

آیا قلب هایی که در زندگی شکسته اید رو به دست میارید و خاطره خوبی از خودتون به جا میزارید ؟

You know it's never too late to shoot for the stars

می دونی که ؟ هیچوقت برای رسیدن به ستاره ها ( بالاترین ها ) دیر نیست

Regardless of who you are

فارغ از اینکه چه کسی هستی

So do whatever it takes (Takes)

پس انجام بده ، هر چقدر که میخاد زمان ببره

Cause you can't rewind a moment in this life

برای اینکه تو هیچوقت نمیتونی لحظه ای از زندگی رو برگردونی ( زمان رو برگردونی)

Let nothing' stand in your way (Way)

هیچ چیز نزار سد راهت بشه و جلوت رو بگیره

Cause the hands of time are never on your side

برای اینکه دستان زمان هیچوقت سمت تو نیست

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

And tomorrow was too late

و فردا دیگه خیلی دیر میشد
Could you say goodbye to yesterday?

آیا از گذشته ها خداحافظی نمیکردی ؟

Would you live each moment like your last?

آیا تک تک لحظات زندگیت رو مثل قبل زندگی میکردی ؟

Leave old pictures in the past?

عکس های قدیمی رو در همون گذشته میذاشتی ؟ استعاره : خاطرات قدیمی رو فراموش میکردی؟

Donate every dime you have? (What if, what if?)

تا آخرین ذره پولت ( سکه هات ) رو به خیریه ها و .. اهدا میکردی؟

And would you call old friends you never see?

آیا به دوستان قدیمی که هیچوقت ندیدیشون زنگ میزدی ؟

Reminisce old memories?

خاطرات قدیمی رو یاداوری میکردی؟

Would you forgive your enemies? (What if, what if?)

دشمنات رو میبخشیدی ؟ زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه؟

Would you find that one you're dreaming' of?

آیا اون کسی رو که همیشه رویاش رو داشتی پیدا می کردی؟
Swear up and down to God above

سوگند به خداوندی که بالای سر ماست

That you finally fall in love? (What if, what if?)

که در نهایت عاشق میشی ؟ زمزمه آهنگ : چی میشد اگه ؟ چی میشد اگه؟

If today was your last day

اگر امروز روز آخر زندگیت بود ( روز آخرت بود)

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر